INFO

INFO

Maibilletten.no
Ble stiftet i 2006 etter stor etterspørsel om en pakke som inkluderte konserter, kroer og utendørs arrangementer i Trondheim. Hvert eneste år har vi økt med antall gjester og har som målsetning å bli et eget Midt-Norge treff. Maibilletten er norges lengste russefestival med opptil 19 dagers program. I 2011 ble maibilletten en del av russen.no som igjen arrangerer blant annet Tryvann Ditt livs party, Lillehammer landstreffet og Russens dag på Tryvann.

 

Sikkerhet
Vi tar sikkerhetsarbeidet på alvor så du skal kunne ha en trygg feiring hos Maibilletten.
Vi har alltid tilstrekkelig med vakter med bred erfaring patruljerer området, og sørger for at russen til enhver tid kan føle seg trygge.

Vakthold
Vi leier inn alltid profesjonelle vakter som har lang erfaring med sikkerheten på våre arrangmenter. Vaktene patruljerer området både på innsiden og utsiden av gjerdene, sikrer ferdsveier for publikum og generelt ser til at gjestene våre blir tatt vare på, og tar vare på hverandre. Lurer du på noe, vil du melde fra om noe mistenkelig eller trenger du hjelp til noe, spør en av våre vakter.

Frivillige
Vi har flere frivillige som bidrar til at stedet er alltid ryddet og ikke sjenerende for andre publikum.

Sanitet
Vi leier inn eller har alltid noen som har   god erfaring med å tilrettelegge for medisinsk hjelp til våre gjester. Saniteten disponerer egen sykestue på området, og de har egen ambulanse tilstede dersom det skulle bli behov for det. Føler du deg dårlig så oppsøk saniteten så fort som mulig. Her vil du bli tatt vare på uansett.

Brannsikkerhet
Vi har egen brannvernsleder tilstede hele kvelden de dagene vi arrangerer treff. Brann- og Regningsetaten er i tillegg her oppe hver kveld for inspeksjon. Alle forholdsregler er tatt med hensyn til evakuering og brannsikring av området for øvrig.

Politi
Politiet er også på stedet under alle avviklingsdager. ROK & Maibilletten har i alle år hatt et godt forhold til politiet og følger selvsagt deres anmodninger i forhold til sikkerheten. Politiet er tilstede før, under og etter at arrangementet har funnet sted. For din sikkerhet, går det også forebyggende patruljevakter hele veien opp til festivalområdet.

Mistet billett
 
En mistet billett er som et tapt verdipapir. Kvittering på betalt billett er desverre ikke nok som bevis, og vil ikke bli godkjent i billettkontroll. Dette er for å forhindre at en billett for eksempel blir prøvd brukt to ganger. Vi har ingen mulighet til å utstede en ny billett, og kan ikke påta oss noe ansvar for tapt billett.

Falsk billett
Dersom man ankommer Maibilletten med falsk billett vil man ikke få tilgang til arrangementet. Man kjøper billetter på svartebørsen på egen risiko, og man bør forsikre seg om at det er en gyldig billett før man betaler til ukjent selger.

 

I år vil vi investere enda mer tid og ressurser for å forsikre oss om at Maibilletten - Norges lengste russefestival skjer innenfor trygge rammer.