Arrangementsbetingelser og vilkår

1. Adgang til arrangementsområdet

For å få adgang til arrangementsområdet kreves fremvisning av billett og gyldig Russelapp, eller annen akkreditering fra arrangør.
Billetten må være hel, fullstendig og uskadd for å bli akseptert. Dersom du har fått skader på din billett, kontakt utsalgsstedet så snart som mulig.
Billetten du kjøper gir ikke adgang til arrangementsområdet, men må byttes i Arrangørens offisielle armbånd ved inngang til arrangementsområdet. Du er selv ansvarlig for din billett frem til du har byttet den i armbånd. Tapte billetter eller armbånd erstattes ikke. Armbåndet kan ikke åpnes og settes på igjen. Ødelagte/avklippede armband kan ikke benyttes, og kan ikke byttes inn i nye.
Ledsager er gratis, og får utdelt egen akkreditering ved inngangen.

2. Billetter og armbånd

Billetter, Russelapp, annen akkreditering eller inngangspass er personlige og kan ikke overdras.
Billettene er kun gyldige om de er kjøpt av arrangør eller arrangørs offisielle samarbeidspartnere. Billetter kjøpt av andre tilbydere vil ikke bli akseptert.
Duplisering av billetter som printes ut hjemme er strengt forbudt. Alle forsøk på å få inngang til festivalområdet med en billett som allerede er registrert i festivalens systemer vil ikke bli godtatt. Dette er uavhengig om man er i besittelse av den originale billetten eller duplikatet.
Alle armbånd er Arrangørens eiendom frem til arrangementet er avsluttet.

3. Sikkerhet på festivalen

Arrangør forbeholder seg retten til å kroppsvisitere deltagere på arrangementet for å søke å unngå at gjenstander som vil kunne utgjøre en trussel eller som kan brukes som våpen blir konfiskert. Ved mistanke om ulovlige gjenstander eller deltakelse i ulovlige aktiviteter kan personer også bli kroppsvisitert inne på arrangementsområdet.
Ved uønsket opptreden, medbringelse av farlige eller ulovlige gjenstander eller nektelse av konfiskering av ikke tillatte gjenstander, forbeholder arrangøren seg retten til å bortvise personer og/eller nekte personer adgang til arrangementet. Bortviste/nektede personer får ikke refundert billett.
Personer som blir bortvist på grunn av vold eller andre grove handlinger vil kunne tape retten til å komme inn på senere arrangementer.
Ingen kjøretøy uten spesiell kjøretillatelse vil få adgang til arrangementsområdet.
Bål og engangsgrill er forbudt på festivalområdet eventuell camping. All bålbrenning er forbudt. Å brenne plastgjenstander på fellesgrill er forbudt. Å kaste gassbeholdere, lightere, spraybokser eller lignende gjenstander på bål eller grill er ekstremt farlig og vil medføre utkastelse.
ADVARSEL: Høy lyd kan skade hørselen. Bruk egnet hørselsvern. Det deles ut gratis ørepropper på arrangementet.

4. Tap og skade

Arrangør og dets samarbeidspartnere tar intet ansvar for skade eller tap i forbindelse med aktiviteter på arrangementet. Dette omfatter blant annet personskade, skader på eller tap av gjenstander, tyveri, tap, hærverk, skade på eiendom og kjøretøy som skyldes uaktsomhet, uhell, egne handlinger eller handlinger til andre personer på arrangementet.
Billettinnehaveren fraskriver seg for øvrig retten til å kreve erstatning fra arrangør. Billettinnehaveren kan likevel kreve erstatning fra arrangør som følge av tap som nevnt ovenfor som skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos arrangør eller noen arrangøren er ansvarlig for.

5. Markedsføring og media

All markedsføring og/eller handelsvirksomhet på arrangementet må forhåndsgodkjennes av arrangør.
Alle billettkjøpere og deltagere på arrangementet aksepterer å bli filmet og/eller fotografert for kringkasting på TV, video, DVD, webcast og podcast. Dette gjelder også sikkerhets- og overvåkingskameraer.
Billetter kan ikke brukes i forbindelse med markedsføring, media eller salgsfremmende aktiviteter, hverken kommersiell eller ideell virksomhet, uten arrangørs skriftlige samtykke.

6. Ordensregler

Avfall skal kastes i søppelkasser eller på andre merkede plasser på arrangementsområdet.
Røyking er ikke tillatt innendørs eller inne på lukkede områder. Dette inkluderer konsertteltene på festivalområdet.
Følgende gjenstander vil ikke bli akseptert på arrangementsområdet: Illegale stoffer og substanser, herunder narkotika, våpen, laserpekere/sendere, spraybokser, fyrverkeri og nødbluss, uautorisert film- og videoutstyr og alle former for glassflasker. Slike gjenstander vil kunne bli konfiskert og tilbakeleveres ikke. All mistanke om besittelse av narkotiske stoffer eller våpen blir kommunisert til politiet på stedet.
Det er ikke tillatt å ha med seg verktøy inn på arrangementsområdet etter at oppriggsperioden er ferdig. Verktøy kan deponeres i garderoben.
Du må være over 18 år for å kjøpe alkohol på arrangementsområdet. Alle personer må vise legitimasjon ved inngang til serveringssteder.
Det er kun tillatt å ta med mat, tobakk og alkohol på arrangementet til personlig bruk. Mat, tobakksvarer eller alkohol utover til eget personlig bruk kan konfiskeres av arrangøren.
Kjæledyr er ikke tillatt på arrangementsområdet, med unntak av nødvendig førerhund.
Det skal for øvrig utvises nødvendig aktsomhet og varsomhet på arrangementsområdet.

7. Refusjon og avlysning m.v

Kjøpte billetter refunderes ikke. Tapte eller stjålne billetter refunderes ikke. Sykdom og legeerklæring gir ikke rett til refusjon av kjøpte billetter.
Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse, endre eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billetten kun etter arrangørens bestemmelser, og ikke senere enn innen to måneder etter kunngjøring på arrangørs nettsider.
Endring eller flytting av arrangement gir ikke rett til refusjon av billett, med mindre endringen eller flyttingen er vesentlig. Som vesentlig flytting ansees dersom arrangementet flyttes til et tidspunkt etter avsluttet russefeiring, og som vesentlig endring ansees dersom arrangementet får et helt annet innhold enn kunngjort i forbindelse med start av salg av billetter og det nye innholdet ikke kan ansees forenelig med hva som er vanlig for arrangementer i forbindelse med russefeiringen. Endring av arrangementssted innenfor østlandet ansees ikke som vesentlig. Billetter refunderes ikke senere enn innen to måneder etter kunngjøring av endring eller flytting på arrangørs nettside. Eventuelle påløpte serviceavgifter eller billettgebyr refunderes ikke.
Billettinnehaveren kan ikke kreve refusjon eller erstatning for kjøpte billetter utover ovennevnte, med mindre billettinnehavers økonomiske tap skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos arrangør eller noen arrangør er ansvarlig for.